Home woensdag
31 oktober
donderdag
1 november
vrijdag
2 november
maart 2019
(krokusvakantie)
interessante
websites
de gids
 

vrijdag 2 november 2018 van 9.30 tot ongeveer 18 u.:
Sint-Pietersplein, Sint-Pietersbasiliek en de Engelenburcht;
Largo Argentina, Santa Maria in Ara Coeli en de Capitolijnse Musea

opzet - programma - praktische inlichtingen - plaats van afspraak



Sint-Pietersbasiliek


Sint-Pietersplein vanaf de koepel


Engelenburcht en Engelenbrug


Opzet van de rondleiding

Deze rondleiding is afgestemd op "ge´nteresseerde beginners": Nederlandstalige volwassenen die openstaan voor kunst en geschiedenis. Maar ook wie al eerder in Rome is geweest, zal op deze rondleiding zeker nog nieuwe dingen ontdekken: we willen deze gebouwen niet enkel "zien" en bewonderen, maar willen ze ook situeren in hun historisch kader.

Omdat er wel wat moet gestapt worden, is een paar goede benen nodig. Maximaal 10 deelnemers.

Programma


aan de ingang van het
pauselijk paleis


interieur van de
Sint-Pietersbasiliek


baldakijn boven het
pauselijk altaar


PietÓ van Michelangelo
in de Sint-Pietersbasiliek

Iets voor 9.30 u. ontmoeten we elkaar aan het begin van de rechterarm van de colonnade rond het Sint-Pietersplein. Op de kaart hieronder is het verzamelpunt aangeduid met rode stip.

Bezichtiging van het Sint-Pietersplein: het plein dat een enorme mensenzee kan omvatten, en toch geborgenheid biedt.
Hier staan we aan de toegang tot Vaticaanstad, die mysterieuze mini-staat. Hoe is die ontstaan? Waar woont de Paus? En hoe wordt die gekozen? Dat en nog veel meer kom je hier te weten.

Bezoek aan de Sint-Pietersbasiliek. Indien de tijd en het weer het toelaten, beklimmen we ook de koepel. Niet enkel het uitzicht vanaf de lantaarn, maar ook de (veilige!) weg naar boven is een belevenis op zich. En uiteraard bezoeken we ook het interieur van de basiliek met haar mateloze grootsheid en overweldige rijkdom.
Waarom staat die basiliek nu exact op deze plaats? en waarom moest ze absoluut zo imposant zijn? liggen de pausen hier allemaal begraven? en welke kunstwerken moeten we hier zeker gezien hebben?


in de Engelenburcht


Sint MichaŰl op Engelenburcht


in de Sint-Pietersbasiliek

Na het vrije middagmaal bezoeken we eerst de Engelenburcht (Castel Sant'Angelo).
In de tweede eeuw opgericht als het mausoleum van keizer Hadrianus, is dit wellicht het bouwwerk dat het meest van al bewijst dat Rome een eeuwige stad is. Gedurende 18 eeuwen is het onafgebroken in gebruik gebleven: achtereenvolgens als grafmonument, als fort, als paleis, als kazerne, en nu als museum.

Vervolgens begeven we ons met de stadsbus naar het centrum, en wandelen we vanaf de Largo Argentina door het Ghetto opnieuw naar het Capitool. Vandaag bezoeken we daar de Santa Maria in Ara Coeli met de miraculeuze Santo Bambino. We eindigen met de Capitolijnse Musea, waar we de bekendste beeldhouwwerken van het antieke Rome aantreffen.


Capitolijnse Musea:
keizer Commodus


Capitolijnse Musea:
de wolvin van het Capitool


Capitolijnse Musea:
triomfstoet

Praktische inlichtingen

  • Bij het einde van de wandeling wordt van elke deelnemer een vrije bijdrage voor de gids verwacht.
  • De toegang tot de koepel van de Sint-Pieters (10 euro), tot de Engelenburcht (14 / 7 euro) en de Capitolijnse Musea (15 / 13 euro) betaal je rechtstreeks aan de kassa. Als je een Romepass hebt, kan je die gebruiken voor de laatste twee musea.
  • Als je aan deze rondleiding wilt deelnemen, meld je dan via mail aan bij Romegids@skynet.be. Vermeld daarbij ook de namen van alle deelnemers, de gsm-nummers waarop ik jullie in Rome kan bereiken, en de datum van de rondleiding waaraan je wenst deel te nemen. Nadien bevestig ik je inschrijving.
  • De plaats van afspraak is met rode stip aangeduid op de kaart hieronder.
  • Hoe de plaats van afspraak bereiken? Als je me uiterlijk 28 oktober mailt vanwaar je vertrekt, zoek ik uit hoe je daar geraakt met het openbaar vervoer.

Start van de rondleiding

Even voor 9.30 u. ontmoeten we elkaar aan het begin van de rechterarm van de colonnade rond het Sint-Pietersplein. Op de kaart hieronder is het verzamelpunt aangeduid met rode stip.


reset kaart




 
 
Home woensdag
31 oktober
donderdag
1 november
vrijdag
2 november
maart 2019
(krokusvakantie)
interessante
websites
de gids